Med de rette kontrollmekanismene på plass, kan kunder og ansatte ta velinformerte beslutninger og kommunisere effektivt fra avtale skal bestilles til oppfølging finner sted.

Innovative ressurser og data utvikles stadig, men én ting forblir konstant. Gode kundeopplevelser må være enkle, bekvemme og produktive. I mer enn 30 år har Qmatic utviklet innovative løsninger som hjelper organisasjoner å ligge et hestehode foran og skape gode kundeopplevelser.

Legg til rette for forbedringer ved å kombinere pålitelige kontrollmekanismer, konsekvente data og rikholdige analyser.

Virksomhetsinformasjon

Virksomhetsinformasjon
Bygg opp et klart bilde av hva kundene og medarbeiderne ønsker, og hvor godt organisasjonen din tilfredsstiller de behovene.

Kundetilbakemelding

Kundetilbakemelding
Ved å gjøre det enkelt for kundene å gi umiddelbare tilbakemeldinger, får du nyttig informasjon du kan bruke umiddelbart og anvende på aktuelt strategiarbeid.

Avtalebestilling på nett

Avtalebestilling på nett
Sørg for et fungerende servicemiljø, ansvarliggjorte medarbeidere og fornøyde kunder ved å gi alle mulighet og informasjon til å forberede den første kundekontakten i god tid på forhånd.

Køhåndtering

Køhåndtering
Ingen liker å stå i kø. Bygg struktur, klarhet og virtuell funksjonalitet inn i køene, slik at kundene kan nyte ventetiden i et produktivt miljø.

Få mest mulig ut av reisen

En god kundeopplevelse blir levert og oppfattet. Qmatics bedriftsløsninger gir deg mulighet til å styre leveringen, måle oppfatningen og sette det hele sammen slik at kunder og ansatte får et best mulig positivt inntrykk.

Utforsk alternativene mine