Helseinstitusjoner er under et enormt press for å levere bedre behandlingskvalitet til flere pasienter, med færre tilgjengelige ressurser.

 

Leverer effektive tjenester

Helsevesensystemer blir nøye gransket av samfunnet. Pasienter får mer og mer å si vedrørende sine valg og krav, og dette påvirker myndighetenes politikk, som i sin tur påvirker helsepersonell. Helsevesenet må bli etterspørselsdrevet for å kunne tilfredsstille behovene til både borgerne og myndighetene.

Helsepersonell forsømmer ofte de sosiale aspektene av pasientenes erfaring, da disse er vanskeligere å måle enn kliniske resultater. Helt fra begynnelsen ønsker pasientene å føle seg beroliget, tatt vare på og respektert. De ønsker også at helsepersonellet skal lytte, forstå og huske dem.

Måten vi bruker mobilteknologi til å hjelpe pasienter og ansatte på er i endring. Vi bruker data til å re-designe prosesser og gjøre interaksjoner mer pasientsentriske. Konsepter som verdibasert pleie, der betaling er basert på pasientutfall, er veien fremover dersom vi skal kunne balansere økte helsevesenkostnader og økte pasientfrustrasjoner.

Last ned en innsiktguide til pasienterfaring

Last ned en av våre guider som fokuserer på hovedbetraktningene helsepersonell må utføre når de digitaliserer pasientreisen

Hvordan digitalisering av pasientreisen reduserer ventetiden

Last ned guiden

Hvordan digitalisering av pasientreisen øker ansattengasjement

Last ned guiden

Hvordan digitalisering av pasientreisen forbedrer pasientlojalitet

Last ned guiden

Qmatic - forbedrer pasientopplevelsen

  • Strømlinjeforme direkte kundekontaktprosesser, lever raskere tjenester og åpnere prosesser som reduserer ventetiden
  • Gi pasientene kontrollen og la dem velge hvem de vil ha avtale med og når
  • La pasientene forstå og stole på prosessen ved å la dem føle at de blir gjenkjent, verdsatt og rettferdig behandlet
  • La pasientene dine vite hvor de er i prosessen og når de vil få hjelp. Dette gjør det lettere for dem å ta informerte avgjørelser
  • Muligheten for kunder til å gi tilbakemelding i sanntid gir verdifull innsikt om kundetilfredshet
Be om demo

Les våre blogginnlegg

Videocare betyr hvor som helst, når som helst

Et besøk hos doktoren over internett gir flere personer tilgang til helsehjelp, uavhengig av tid og sted. Det betyr ikke slutten på å ha en "fysisk" lege, men det er et bra tillegg.

Les blogginnlegg

Hvorfor 11 minutter er mer enn en bare beregninger når det kommer til pasienterfaring

The Department of Veterans Affairs nye Access to Care-nettside rapporterer om nødvendige beregninger som ventetid, øke verdien av arbeidsflyt og pasientreisedata.

Les blogginnlegg